Medjunarodno pregovaranje zivorad kovacevic online dating

Savić, Kruševac 1969, mek povez,zaštitni omot,ilustrovano,očuvano,ćirilica,125 strana, CENA 300 DINARA0046) ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA ISTORIJU BROJ 33, Novi Sad 1986, mek povez,ćirilica,223 strane, sadržaj Politički i prosvetiteljski rad Vase Živkovića 1819-1981Rusija i Srbija u vreme namesništava i radikalskih vlada Jugoslovenska vlada u izbeglištvu i iseljeništvu Završno sasluđanje iz 1811 vođa krušičke bune Otvranje srpske učiteljske škole u Sentandreji 1812 godine Francuska diplomatija na Balkanu 1840-1849Ruski zapis o prilikama u Vojvodini 1848Istočno pitanje i njegovo organsko rešenjei drugi članci CENA 250 DINARA0047) IZABRANI GOVORI I ČLANCI 1941-1951, Aleksandar Ranković, Kultura Beograd 1951, tvrd povez,ćirilica,426 strana, CENA 150 DINARA0048) PARISKA KOMUNA I INTERNACIONALA, Svetozar Marković, Nolit Beograd 1965, tvrd povez,ćirilica,195 strana, CENA 130 DINARA0049) ODABRANI SPISI, Svetozar Marković, Srpsko kulturno prosvjetno društvo Prosvjeta Zagreb 1950, tvrd povez,ćirilica,333 strane, CENA 150 DINARA0050) RUSKE IZBEGLICE U PEĆI U SEĆANJU MLAĐIH SAVREMENIKA, Rajko B.

Milićević, Srpska književna zadruga Beograd 1959, tvrd povez,očuvano,ćirilica,472 strana, CENA 650 DINARA0014) KROZ TAJNI ARHIV UDBE, Nikola MilovanovićSloboda Beograd 1974,tvrd povez,zlatotisak,latinica,ilustrovano, CENA 450 DINARA0015) CRNA GORA PRE I POSLE UJEDINJENJA, Nikola Đonović , Beograd 2008, reprint izdanja iz 1939, potpuno novo,ćirilica,112 strana, CENA 180 DINARA0023) OSLOBODILAČKI RAT SRPSKIH USTANIKA 1804-1806, Dr Miroslav Đorđević, Vojoizdavački zavod Beograd 1967,tvrd povez,očuvano,ćirilica,448 strana, CENA 750 DINARA0031) MRČAJEVCI I OKOLINA, Vladimir Tošić, Mrčajevci 1978,istorija kraja,mek povez,ćirilica,ilustrovano,590 strana, CENA 300 DINARA0032) VELIKOBUGARSKE PRETENZIJE OD SAN STEFANA DO DANAS, Momčilo Stefanović* Milisav Krstić, Beograd 1978,potpuno novo,mek povez,ilustrovano,latinica,290 strana, CENA 450 DINARA0033) BUGARSKA VOJSKA U JUGOSLAVIJI 1941-45, Boro Mitrovski, Venceslav Glišić, Međunarodna politika Beograd 1971, mek povez,latinica,očuvano,266 strana, CENA 400 DINARA0034) BUGARSKA OKUPACIJA 1941-1944, Dr Dimitrije Kulić, Prosveta Niš 1970, mek povez,očuvano,ćirilica,ilustrovano,247 strana, CENA 400 DINARA0042) LETOPIS CRKVE LAZRICE,protojerej profesor Živan D.

Nedelje na Hvaru u artktičkoj ekspediciji 1872-1874Hvarani na Pelješcu IIKnjiževno delo Jurja Carića Skladateljski opus maestra Antuna Dobronića Hronika i brojni drugi članci CENA 300 DINARA0261) STRADANJE SRBA U PRAVOSLAVNOJ CRKVI U GLINI i rušenje spomenika, Mr Dragan Čubrić i Mr Momčilo Krković, Udruženje Srba iz Hrvatske Beograd 2004, mek povez,potpuno novo,ilustrovano,ćirilica,79 strana, CENA 200 DINARA0262) OGNJENA MARIJA LIVANJSKA LETA GOSPODNJEG 41, Budo Simonović, Beograd*Livno 1991, knjiga o pokolju Srba u Livnu, Hrvatska u Drugom svetskom ratu na osnovu svedočenja jedne od 14 preživelih iz jame u koju je bačena, očuvano,tvrd povez,latinica,430 strana, CENA 300 DINARA0263) PRIJEPOLJSKA BITKA 4.

decembra 1943, Isidor Đuković, Beograd 1999, mek povez, očuvano,ilustrovano,ćirilica,geografske karte u prilogu,185 strana, CENA 200 DINARA0264) 21.

SS DIVIZIJA SKENDERBEG, Pavle Dželetović Ivanov, Nova knjiga Beograd 1987, mek povez,očuvano,latinica,ilustrovano,276 strana, CENA 650 DINARA0265) JASTREBOV U PRIZRENU, Vladimir Bovan, Jedinstvo Priština 1983, kulturn prosvetne prilike u Prizrenu i rad ruskog konzula I.

avgusta 1917Ministarske ostavke 1945-1948 godine Metodika nastave istorije kao naučna disciplina Još jednom o značenju srednjovekovng pojma udavai drugi članci CENA 350 DINARA0271) GLASNIK ISTORIJSKOG ARHIVA VALJEVO, broj 31 za 1997 godinu, mek povez, ćirilica, 280 strana, SADRŽAJ: Prilog traganju za antičkim korenima Valjeva Aleksandar Loma Valjevska episkopija u Izvešteniju iz 1735 godine Oslobođenje Paleža 1804 godine Snabdevanje i isplata oružja i vojne opreme tokom Prvog srpskog ustanka Podgorski rudnici u XIX veku Razvoj streljaštva u Valjevskom kraju 1880-1914Valjevo u ratu 1914 godine Odmetnici i oslobodioci Bojan DimitrijevićPrilog proučavanju učešća valjevaca u Prvom srpsko-turskom ratu 1876-1877Oduzeti manastirski i crkveni posedi u Valjevskom kraju po agrarnoj reformii brojni drugi članci CENA 350 DINARA0272) SUDIJA SMRTI-istina o suđenju i likvidaciji Draže Mihailovića, Miroslav Todorović, Beoletra 1999, mek povez,ćirilica,327 strana, CENA 400 DINARA0273) OPERACIJE ZA OSLOBOĐENJE ISTOČNE SRBIJE jun-oktobar 1944, Petar Višnjić, Zaječar 1985, tvrd povez,ilustrovano,preko 250 strana, CENA 250 DINARA0274) BOLJŠEVICI DOLAZE NA VLAST-revolucija 1917 u Petrogradu, Aleksandar Rabinović, Vuk Karadžić Beograd 1982,tvrd povez,ilustrovano,latinica,445 strana, CENA 350 DINARA0275) KRALJEV IZASLANIK U REDOVIMA UDBE, Nikola Milovanović, Epoha Zagreb 1964, obaveštajna istorija, tvrd povez,latinica,246 strana, CENA 250 DINARA0276) VRANJE, Miodrag Pešić, Vranje 1975 , mek povez,ilustrovano,ćirilica, sadržaj: geografski položaj,reljef,hidrografija,lov i ribolov,klima,komunikacije, demografija, istorija,oslobođenje Vranja,predsednik Tito u Vranju, razvojne etape, opšrina,privreda,turizam,školstvo,kultura,znameniti i poznati vranjanci,sport, 350 strana, CENA 400 DINARA0277) ŽIVOTNOM STAZOM JOSIPA BROZA, Vilko Vinterhalter, Kultura Beograd 1968, biografija, tvrd povez,latinica,520 strana, CENA 200 DINARA0278) MATHAUZEN-fabrika smrti,istorijat logora u kojem su Srbi stradali u oba svetska rata,mek povez,ilustrovano,latinica,80 strana, CENA 200 DINARA0279) BITKA IZNAD OBLAKA-CER I GUČEVO 1914, Branimir Ginić, Loznica 1989,mek povez, ilustrovano,ćirilica119 strana, CENA 400 DINARA0280) BITKA NA LEGETU 1914, Radovan Srdić, Negotin 1994, prelazak srpske vojske u Srem u Prvom svetskom ratu, mek povez,ilustrovano,ćirilica,130 strana, CENA 300 DINARA0281) SVE TAJNE ZVEZDANOG DISKA NEBRO SKAJ, Ljubomir Domazetović, Beoknjiga mart 2006, arheologija,mek povez,latinica,ilustrovano,85 strana, CENA 160 DINARA0282) UPOREDNA ISTORIJA EVROPSKIH NARODA,Šarl Senjobes, Dereta Beograd 1991, fototipsko izdanje,mek povez,latinica,450 strana, CENA 650 DINARA0283) TAJNA DRUŠTVA, Serž Iten, Beograd 1990, mek povez,mali format,ilustrovano, latinica, 110 strana, CENA 200 DINARA0284) JUGOSLOVENSKE ZEMLJE I RUSIJA U XVIII VEKU,grupa autora, SANU Beograd 1986, zbornik radova sa naučnog skupa,mek povez,ćirilica,341 strana, CENA 950 DINARA0285) MARIJA TEREZIJA-kraljica i carica, Gertrud Tussengger, Alfa Zagreb 1981, istorijsko-biografska studija, tvrd povez,zlatotisak,latinica,286 strana, CENA 600 DINARA0286) TESLA-DOSIJE FBI, Aleksandar Milinković, Beoknjiga 2002, novo, mek povez, ilustrovano, latinica,358 strana, CENA 350 DINARA0287) ČETVRTA KRAJIŠKA BRIGADA,grupa autora, Beograd 1984, zbornik sećanja, tvrd povez,zaštitni omot,ilustrovano,latinica,794 strane, CENA 200 DINARA0288) YU ČE GEVARA, Mitar Mitrović Dimitrija, Beograd 2004,knjiga o Milutinu Vujoviću Vujakliji boru kraljeačke čete Prve proleterske brigade, novo,ćirilica,210 strana,ilustrovano, CENA 150 DINARA0289) NA OBRONCIMA BELJANICE, Damnjan Popović, Novi Sad 1969,istorija rudarstva i NOB-a u Resavi,tvrd povez,ćirilica,281 strana, CENA 150 DINARA0290) DRUGA PROLETERSKA BRIGADA 1942-1992,grupa autra, Beograd 1992, ilustrovana monografija, tvrd povez,zlatotisak,ilustrovano,ćirilica,veliki format,280 strana, CENA 250 DINARA0291) TAJNE SLUŽBE SRBIJE 1945-2005, Mark Lobi, Politika Narodna knjiga 2006,knjiga prva, novo,tvrd povez,ćirilica,205 strana, CENA 400 DINARA0292) IZ SVOJIH USPOMENA, Milan Đ.

Janković, Valjevo 1981, mek povez,ilustrovano,sa posvetom autora,ćirilica,269 strana, CENA 350 DINARA0215) ŽENE U RATU SRBIJA 1915-1918, Monika Kripner, Narodna knjiga Beograd 1986, tvrd povez,ilustrovano,ćirilica,240 strana, CENA 450 DINARA0216) HVAR IZMEĐU DVA RATA-političke i socijalne prilike, Sibe Kvesić, Stvarnost Zagreb 1969, tvrd povez,ilustrovano,latinica,258 strana, CENA 250 DINARA0217) DALMACIJA KROZ VJEKOVE U HISTORIJI I UMETNOSTI, Ljubo Karaman, Pomorska biblioteka Jadranske straže Splirt 1934, antikvarna,mek povez,ćirilica,bogato ilustrovano,176 strana 100-tinjak strana crno belih fotografija, CENA 1500 DINARA0218) ALBANSKO STANOVNIŠTVO U MAKEDONIJI, Jovan Trifunovski, Književne novine Beograd 1988,antropogeografska i etnografska istraživanja,mek povez,mali format, latinica, ilustrovano,185 strana, CENA 400 DINARA0220) VATIKAN I NEOFAŠIZAM-tajna moć jezuita, Aligijero Tondi, Svjetlost Sarajevo 1967,mek povez,mali format,latinica,217 strana, CENA 250 DINARA0221) ORLOVI I LAVOVI-ISTORIJA BALKANSKIH MONARHIJA 1817-1974, Gi Gotje, Paideia Beograd 2002, potpuno novo,tvrd povez,latinica,260 strana, CENA 500 DINARA0222) SRBIJA 1908-1918, Vladimir Stojančević, Srpska književna zadruga Beograd 1995, tvrd povez,ćirilica,362 strane, CENA 650 DINARA0223) SRBIJA U PRVOM SVETSKOM RATU, Andrej Mitrović, Srpska književna zadruga Beograd 1984, tvrd povez,sa posvetom autora,ćirilica,582 strane, CENA 1000 DINARA0224) MILAN NEDIĆ, Milan Borković, CIP Zagreb 1985, edicija Tragom izdaje i zločina,tvrd povez,zaštitni omot,ilustrovano,latinica,412 strana, CENA 450 DINARA0225) DRAŽA MIHAILOVIĆ, Nikola Milovanović, CIP Zagreb 1985, edicija Tragom izdaje i zločina,tvrd povez,zaštitni omot,ilustrovano,latinica,385 strana, CENA 450 DINARA0226) STARI GRAD RAS, Marko Popović, Beograd 1987, mini monografija,istorija i arheologija,mek povez,ilustrovano,ćiriica, l70 strana, CENA 150 DINARA0229) ISTORIJA BALKANA 1804-1945, Stevan K.

Pavlović, CLIO Beograd 2004, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, tvrd povez,novo,ćirilica,560 strana, CENA 650 DINARA0230) KO JE BIO ALOJZIJE STEPINAC, Dr Ivan Cvitković, Sarajevo 1986, tvrd povez,zaštitni omot,latinica,ilustrovano,333 strane, CENA 600 DINARA0231) VEČNOST I SVETLO PIRAMIDA-poslednje tajne planete, Aleksandar Milinković, Beoknjiga Beograd 2004, potpuno novo,mek povez,latinica,ilustrovano,186 strana, CENA 400 DINARA0232) TUTANKAMON-kralj u zlatnim kovčezima, Oto Neubert, Stvarnost Zagreb, istorija starog Egipta, autor je jedan od očevidaca iskopavanja u Dolini kraljeva, tvrd povez,očuvano,ilustrovano,latinica,215 strana, CENA 2000 DINARA0233) NEFERTITI, Filip Vandenberg, Stvarnost Zagreb, istorija starog Egipta, arheološka biografija, tvrd povez,očuvano,ilustrovano,latinica,374 strane, CENA 2000 DINARA0234) TEMPLARI-istorijat i mitovi legendarnog viteškog reda,Šon Martin, Beograd 2006, potpuno novo,mek povez,latinica,167 strana, CENA 400 DINARA0235) MITROPOLIT MIHAILO I NIKOLA PAŠIĆ-emigrantska prepiska 1884-1888,priredio Andrej Šemjakin, Zavet Beograd 2004, mek povez,novo,ćirilica,227 strana, CENA 450 DINARA0236) PATRIJARH GAVRILO DOŽIĆ I NJEGOVO DOBA, Dr Đuro Batrićević, Svetigora Cetinje 2000, mek povez,ćirilica,217 strana, CENA 450 DINARA0237) NJIHOVO CARSTVO DOLAZI-OPUS DEI, Robert Hačinson, Narodna knjiga Alfea 1998, mek povez,novo,latinica,285 strana, CENA 350 DINARA0238) RAZGOVORI O KOSOVU, Dimitrije Bogdanović, Beograd 1986, mek povez,latinica,116 strana, CENA 200 DINARA0240) BALKANSKA FEDERACIJA 1943-1948, Branko Petranović, Beograd 1991, mek povez, latinica,206 strana, CENA 250 DINARA0242) TITELJANI U BORBI, Jovica Jerkov, Titel 1982, mek pvoez,ćirilica,ilustrovano,115 strana, CENA 200 DINARA0243) TRI VEKA NOVOG TITELSKOG ŠKOLSTVA 1703-2003, Titel 2003, novo,tvrd povez, ilustrovano,ćirilica,161 strana, CENA 200 DINARA0247) POBJEDA NA PACIFIKU, Paul Kennedy, Alfa Zagreb 1974,tvrd povez,zlatotisak, zaštitni omot,ilustrovano,latinica,165 strana, CENA 450 DINARA0248) DIVERZANTI PUSTINJE, Arthur Swinson, Alfa Zagreb 1974,tvrd povez,zlatotisak, zaštitni omot,ilustrovano,latinica,188 strana, CENA 500 DINARA0249) PRODOR U ST.

Prodanović, Prosveta Beograd 1947,knjiga 1, tvrd povez,ćirilica,526 strana, CENA 950 DINARA0105) O POLITIČKIM STRANKAMA U SRBIJI XIX VEKA, Dr Dragoslav Janković, Prosveta Beograd 1951, tvrd povez,ćirilica,284 strane, CENA 950 DINARA0105) ŠABAC 1918-1941, Mr Pavle Josić,Šabac 1981, mek povez, lošije stanje korica, ćirilica,380 strana, CENA 150 DINARA0108) MILAN NEDIĆ, Petar Martinović Bajica, Beograd 2003, reprint emigrantskog izdanja iz 1963, potpuno novo,mek povez,ilustrovano, ćirilica, 527 strana, CENA 500 DINARA0111) SRBIJA 1804-2004-društvo,ekonomija,država,pravo,politika,kultura,religija, grupa autora, Pravni faklutet Univerzitet u Nišu 2005, zbornik radova sa naučnog skupa održanog 20-23 oktobra 2004 na Pravnom fakultetu u Nišu, tvrd povez,mali tiraž, ćirilica, sitnije ogrebotine na poslednjoj ivici korice, sadržaj Srbija između prošlosti i budućnosti Ljubiša MitrovićNarod feniks-usponi i padovi srpskog naroda u novijoj istoriji Ekonomski razvoj Srbije u XIX veku Društvene promene u Srbiji 1804-2004Borbe za skupštinski sistem u Srbiji 19.

veka Odnos države i Crkve i kneževni i kraljevini Pravni život Srbije u zajednićkoj državi Razvoj Srbije kroz građanskopravne institute(svojijna,državina,hipoteka)Uticaj srpskog građanskog zakonika na razvoj države i prava Doprinos učenja Tome Živanovića nauci krivičnog prava Preteče sociologije u ustaničkoj Srbiji Srpska revolucija i ljudska prava Vuk Karadžič kao hroničar obanavljanjasrpske države Miraz u Srbiji u XIX i XX veku Krađorđev zakoniki brojni drugi članci, ukupno480 strana CENA 250 DINARA0112) ČASNI MEŠETARI-nemačka spoljna politika i građanski rat u Jugoslaviji, Ralf Hartman, Prometej Novi Sad 1999,novo,mek povez,latinica,254 strane, CENA 200 DINARA0114) SVETOZAR MARKOVIĆ I DRŽAVA, Dragan M.Popović, Srpska književna zadruga Beograd 1954, tvrd povez,ilustrovano,ćirilica,378 strana, CENA 650 DINARA0205) VASKRS DRŽAVE SRPSKE, Stojan Novaković, Prosveta Beograd 1954, političko-istorijska studija o prvom srpskom ustanku 1804-1813, tvrd povez,ćirilica,214 strana, CENA 600 DINARA0206) BORBA ZA NARODNO UJEDINJENJE 1914-1918, Jovan M.

downloadofficefree.ru

76 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>